Електронен вестник "SHARP news"

"SHARP news" представя основните идеи и продукти на проекта ШАРП. Изданието е дело на екип на Сдружение "Общувай свободно".

Какво е "SHARP"?

Проект ШАРП - презентация

Медийното образование - статия на д-р Зоринца Гюрова

http://publicityresearch.bg/