Среща на партньорите в проекта ШАРП в Никозия, Кипър, май 2011 г.