Проектът “SHARP – A platform for Sharing and Re-Presenting”

Проектът “SHARP – A platform for Sharing and Re-Presenting” се реализира от група медийни експерти, които са представители на седем страни, членки на ЕС – Италия, Франция, Португалия, България, Кипър, Литва, Румъния. Координаторът на проекта е от Италия - Университетът на Павия, Факултет по комуникация и психология. Проектът е тригодишен, финансиран по програма Long Life Learning на Европейската комисия и ще продължи до края на 2012 година.

Една от главните цели на проекта е да се реализира уеб-платформа за монтаж на аудио и видео продукти он-лайн (видео презентации), която съдейства за социалната интеграция на гражданите и за културната идентификация на техните територии.

Всеки партньор в проекта определи съобразно местните условия, хората подложени на риск от изключване и маргинализиране, следствие на бързото навлизане на цифровата технология в комуникациите. Това са граждани, които трудно се адаптират към новата среда, защото им липсва информация за дигиталната технология и нямат умения за самостоятелно представяне в новите социални мрежи. Особен акцент в проекта са образователните институции, където силно се чувства разделението, което цифровата технология прокарва между поколенията.

Проектът обучава във визуална комуникация чрез практическо усвояване на умения, свързани с видеотехнологията. Крайните видео продукти от обучителния процес ще бъдат разпространени между всички участници чрез уеб платформата на проекта, която дава възможност за размяна на коментари, за смесване на подходи, визии, идеи, за пълноценна комуникация между европейските личности и общности.

Сдружение „Общувай свободно” е българският представител в проекта SHARР, която си поставя за цел да обучи възрастни хора (най-вече преподаватели от средните и висши училища) в използването на видеото като инструмент в образователния процес и като технологична възможност за емипирични изследвания в областта на научната работа (създаване на видеоинтервюта, анкети, изследвания на територии, идентичности и др.)

Сайт на проекта: http://www.sharpnetwork.eu/